Over mij en mijn onderzoek

Ik, Marieke Buil, ben in 2018 gepromoveerd in de ontwikkelingspsychologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Mijn proefschrift ging over de ontwikkeling van gedragsproblemen bij kinderen en jongeren. Mijn onderzoeken lieten zien dat de schoolomgeving belangrijk is voor de gedragsontwikkeling van kinderen: kinderen die veel negatieve sociale ervaringen hebben op school, zoals het slachtoffer zijn van pesten of buitengesloten worden, lopen een risico om gedragsproblemen te ontwikkelen.

Ik werk nu als postdoc in opdracht van UNESCO-MGIEP en bij de Hogeschool Rotterdam. Voor UNESCO MGIEP (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – Mathatma Gandhi Institute of Education for Peace and Sustainable Development) werk ik aan de International Science and Evidence Based Education (ISEE) Assessment, waarin ik samen met een grote groep van meer dan 200 onderzoekers, praktijkprofessionals en andere kennishouders en stakeholders werk aan een nieuw toekomstbeeld voor onderwijs. Hoe kan toekomstig onderwijs goed aansluiten bij de huidige en toekomstige uitdagingen waar we voor staan in de 21ste eeuw? Op welke manier kan onderwijsbeleid aansluiten bij de kennis die we genereren vanuit neuro-ontwikkelingonderzoek naar de cognitieve ontwikkeling en naar hoe mensen leren? Hoe kan onderwijs aansluiten bij veranderende leeromgevingen waarin kinderen en volwassenen leren, zoals de online leeromgeving? Hoe kunnen nieuwe technologieën, zoals artificial intelligence, leren via Serious Games en virtual reality verankerd worden in het onderwijs? Dat zijn belangrijke vragen waarmee we ons in ons Rapport bezighouden. Het rapport mondt uiteindelijk uit in aanbevelingen voor onderwijsbeleid van de United Nations lidstaten.

In de onderzoeken aan de Hogeschool Rotterdam waaraan ik nu meewerk, onderzoeken mijn collega’s en ik hoe positieve sociale relaties op school, zoals het hebben van fijne vrienden en vriendinnen en geaccepteerd worden in de groep, gelinkt is aan een gezonde (mentale) ontwikkeling en welzijn van kinderen en jongeren. Wij onderzoeken ook hoe sociaal emotioneel leren (SEL), d.w.z. het leren omgaan met jezelf en met anderen, positieve relaties met klasgenoten en leerkrachten kan stimuleren. Daarnaast onderzoeken we hoe we leerkrachten en schoolzorgprofessionals kunnen ondersteunen bij het sociaal emotioneel leren van kinderen en jongeren.

“Social emotional learning is key to positive child development, well-being and human flourishing”