Over mij en mijn onderzoek

Ik, Marieke Buil, ben in 2018 gepromoveerd in de ontwikkelingspsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Mijn proefschrift ging over de ontwikkeling van gedragsproblemen bij kinderen en jongeren. Mijn studies lieten zien dat de schoolomgeving belangrijk is voor de gedragsontwikkeling van kinderen: kinderen die veel negatieve sociale ervaringen hebben op school, zoals het slachtoffer zijn van pesten of buitengesloten worden, lopen een risico om gedragsproblemen te ontwikkelen.

Academische achtergrond

Nadat ik gepromoveerd ben heb ik als postdoc gewerkt bij de Erasmus Universiteit Rotterdam, als senior onderzoeker bij de Hogeschool Rotterdam en als consulent voor het onderzoeksbureau UNESCO MGIEP (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – Mathatma Gandhi Institute of Education for Peace and Sustainable Development) van UNESCO. Voor UNESCO MGIEP heb ik meegewerkt aan de “International Science and Evidence Based Education (ISEE) Assessment”, waarin ik samen met een grote groep van meer dan 300 onderzoekers uit alle hoeken van de wereld en vanuit diverse disciplines (o.a., economische wetenschappen, neuro-onderwijswetenschappen, filosofie, pedagogiek, psychologie, onderwijskunde) heb gewerkt aan een nieuw toekomstbeeld voor leren en onderwijs(systemen). “Hoe kan toekomstig onderwijs goed aansluiten bij de huidige en toekomstige uitdagingen waar we voor staan in de 21ste eeuw? Op welke manier kan onderwijsbeleid aansluiten bij de kennis die we genereren vanuit neuro-ontwikkelingonderzoek naar de cognitieve ontwikkeling en naar hoe mensen leren? Hoe kan onderwijs aansluiten bij veranderende leeromgevingen waarin kinderen en volwassenen leren, zoals de online leeromgeving? Hoe kunnen nieuwe technologieën, zoals artificial intelligence, leren via Serious Games en virtual reality verankerd worden in het onderwijs?” zijn belangrijke vragen die centraal staan in het ISEE Assessment rapport. De bevindingen, boodschappen en aanbevelingen voor onderwijsbeleid zijn hier te vinden: ISEE Assessment rapport.

Huidige onderzoekslijn: de sociale omgeving & ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en adolescenten

Momenteel werk ik als Universitair Docent (UD1) bij de Vrije Universiteit Amsterdam. Mijn onderzoek richt zich op de wisselwerking tussen de sociale omgeving en persoonlijke kwetsbaarheden in de ontwikkeling van gedrags-, emotionele en sociale problemen bij kinderen en jongeren. Een bijzondere focus ligt hierbij op hoe de schoolomgeving en relaties met leeftijdsgenoten en leerkrachten in samenspel met de sociaal-emotionele ontwikkeling kunnen bij dragen aan (het verminderen van) gedrags-, emotionele en sociale problematiek. Dit doe ik door middel van vier onderzoeksprojecten:

  1. SCCILLS: Sociaal-emotioneel leren Centraal en Integraal bij Leerlingen, Leerkrachten en School.
  2. Meisjes uit de Knoei
  3. Happy Friends, Positive Minds?
  4. Socio-economische ongelijkheid en mentale en sociale gezondheidsverschillen bij jeugd

Bij alle onderzoeksprojecten wordt nauw samengewerkt met praktijk- en beleidsprofessionals, zoals samenwerkingsverbanden van scholen, leerkrachten en schoolteams, CJGs, patiëntenorganisaties, beleidsmakers binnen gemeenten en kinderen en jongeren zelf. Meer informatie over de diverse onderzoeksprojecten is te vinden op de pagina onderzoeksprojecten.

“Social emotional learning is key to positive child development, well-being and human flourishing”